Coiste nua-bhunaithe chun spiorad pobail a mhúscailt i gCill na Martra

Tá súil ag Coiste Phobail Chill na Martra, a d’eagraigh cruinniú poiblí sa sráidbhaile aréir, fuinneamh úrnua a spreagadh i dtionscnaimh áitiúla
Coiste nua-bhunaithe chun spiorad pobail a mhúscailt i gCill na Martra

Tá súil ag coiste phobail nua rannpháirtíocht agus caidreamh sóisialta a spreagadh i dtaobh imeachtaí i gCill na Martra. Grianghrafadóir: Denis Minihane

TÁ sé mar aidhm ag grúpa nua-bhunaithe braistint nua spiorad pobail a mhúscailt i gceantar Chill na Martra.

Tá súil ag Coiste Phobail Chill na Martra, a d’eagraigh cruinniú poiblí sa sráidbhaile aréir, fuinneamh úrnua a spreagadh i dtionscnaimh áitiúla cosúil le tograí na mBailte Slachtmhara sa pharóiste agus chun borradh a thabhairt don chaidreamh sóisialta a chuaigh i léig sa cheantar, mar a dhein in áiteanna eile, le linn na paindéime le blianta beaga anuas.

Le roinnt míonna anuas táthar tar éis tús a chur le leathanach nua Facebook ‘Nuacht Chill na Martra’ agus ‘Nuachtlitir Chill na Martra & Réidh na nDoirí’, agus é mar aidhm acu daoine a chur ar an eolas faoi imeachtaí éagsúla atá ag titim amach sa cheantar áitiúil.

Dúirt duine de na baill bhunaidh Sarah Uí Chárthaigh go bhfuil sé i gceist ag an gcoiste réimse leathan tionscnamh a thabhairt faoina scáth dírithe ar áiseanna a fheabhsú agus gníomhaíochtaí pobail a spreagadh, le scaipeadh nuachta áitiúil thar a bheith tábhachtach i mbaint amach na n-aidhmeanna seo.

“Nuacht pobal-bhunaithe atá ann, ag spreagadh an bhraistint phobail, agus ag iarraidh daoine a chur ar an eolas faoi na himeachtaí éagsúla atá ag tarlú sa pharóiste, ionas gur féidir le daoine a bheith níos rannpháirtí le daoine eile, agus aithne a chur ar a chéile,” a dúirt sí.

“Baineann sé le nithe atá ar siúl san Ionad Áise, sa CLG, nuacht ghinearálta ó cheann ceann an pharóiste, ag fógairt ranganna atá le reáchtáil sa cheantar, an veain sceallóg ag lorg fostaithe, clinicí deonaithe fola, eolas do dhaoine sa cheantar áitiúil le bheith ar an eolas faoin méid atá ag titim amach, agus dátaí tábhachtacha don dialann chomh maith.

“Níl a fhios ag daoine cad atá ar siúl sa cheantar. Bhínn ag iarraidh imeachtaí sóisialta a chur chun cinn, cártaí agus a leithéid sin a mbíodh á reáchtáil ach atá imithe i léig le tamall anuas.

“Tá aoisghrúpa ar leith, glúin ar leith, imithe uainn, agus chaillfeá méid ar leith ón bpobal dá réir,” a dúirt sí.

D’imigh beirt de dhíograiseoirí na gníomhaíochta pobail ó Chill na Martra le déanaí, le bunaitheoir an naíonra Máire Uí Thuama agus iar-phríomhide na bunscoile Dáithí Mac Suibhne imithe ar shlí na fírinne i gcaitheamh mhí na Nollag.

Bhí buille eile don sráidbhaile chomh maith nuair a dhún an oifig an phoist anuraidh, agus níl sagart ina chónaí i gCill na Martra níos mó ach an oiread, de bharr meathlú i ngairm na sagartachta le tamall anuas, leis an gcléir i mbun sagartóireachta ag an Eaglais Chaitliceach anois thar pharóistí Bhaile Mhúirne, Chill na Martra agus Chluain Droichead.

“Gan sagart paróiste le bunús aige sa cheantar anois, tá rudaí tosnaithe ag titim as a chéile — na stáisiúin agus gnáthaimh thraidisiúnta nach iad a mbíodh ann i gcónaí,” a dúirt Sarah Uí Chárthaigh.

Bhí buille eile don sráidbhaile nuair a dhún an oifig an phoist anuraidh. Grianghrafadóir: Eddie O'Hare
Bhí buille eile don sráidbhaile nuair a dhún an oifig an phoist anuraidh. Grianghrafadóir: Eddie O'Hare

Dóibh siud atá tar éis bogadh chuig an gceantar, is féidir leis a bheith thar a bheith deacair ócáidí sóisialta oiriúnacha a aimsiú sa pharóiste, a dúirt sí.

“Is iontach an tslí í an scoil chun aithne a chur ar dhaoine ach tá máithreacha níos óige agat agus fir níos óige pósta isteach sa pharóiste, agus lasmuigh den CLG, mura n-imríonn tú peil, níl mórán deiseanna ann rudaí a dhéanamh.

“Mura dtéann tú chuig an tigh tábhairne níl aon chaidreamh sóisialta, agus sin díreach conas mar a tharla an cruinniú seo,” a dúirt sí. 

“Tá iarracht á dhéanamh anois ag Coiste Phobail Chill na Martra réimsí uile an phobail a chlúdach, á gcoimeád ar fad chomh leathan agus ginearálta agus is féidir.

“Ar deireadh bheadh sé mar aidhm againn roinnt fo-coistí a bhunú a d’fhéadfadh díriú ar réimsí éagsúla, mar shampla fo-choiste do choiste na mbailte slachtmhara, nó fo-choiste do chothabháil agus riaradh an halla.” Tá an liosta tograí a bhfuil an coiste ag féachaint orthu faoi láthair fairsing go maith, agus tá fáilte is fiche roimh smaointe agus tuairimí nua chomh maith, a dúirt sí.

“Smaoineamh amháin atá ann ná cumann siúlóide a bhunú, go háirithe do dhaoine atá tagtha chuig an bparóiste nach mbeadh aithne acu ar dhaoine eile nó cad atá ag tarlú sa cheantar, agus gan deis acu aithne a chur ar dhaoine eile,” a dúirt sí.

“Imeachtaí sóisialta a eagrú, cóiriú bláthanna b’fhéidir, agus moladh eile a bhí ann ná pobal ar aire, ionas go mbeadh aithe níos fearr ag daoine ar a gcuid comharsan agus go mbeadh duine acu go bhféadfaidis glaoch orthu nuair is gá.

“Bhíodh daoine ann agus na nithe seo ar fad á ndéanamh acu tráth, ach pé rud a bhíodh ann tá sé imithe i léig go mór,” a luaigh sí.

Leag sí béim láidir ar cheann de na constaicí ag tabhairt aghaidh orthu siúd ag iarraidh gníomhaíochtaí a eagrú go háitiúil ná cruth seanchaite an ionaid phobail nó an halla sa sráidbhaile, “nach bhfuil mealltach d’éinne in aon chor dul isteach ann”.

“Bhíodh an halla i gcónaí againn agus sinn ag fás aníos; théinn chuig dioscó Chill na Martra ann, an bazaar, bhíodh seónna ar siúl ann, ach tá iliomad daoine nua sa pharóiste agus gan aon chuimhne acu ar aon ní in aon chor ag tarlú ann.

“Tá a fhios agam go maith go n-athraíonn an saol agus go mbíonn éabhlóid i gceist agus tá Netflix againn a chuireann iachall orainn fanúint sa bhaile níos mó, ach mura ndéanann tú iarracht éigin an cultúr a chothú tá tú chun é ar fad a chailliúint,” a dúirt sí.

“Tá an oiread sin daoine nua sa pharóiste agus níl aon rud le déanamh mar níl aon rud á reáchtáil.

“Tá ualach mór daoine a bhfuilim féin tar éis labhairt leo tar éis a rá liom ‘ach ní ón gceantar seo mé, nílim ach ‘séidte isteach’ chun na háite, ní féidir liom é sin a dhéanamh’ agus ní thuigeann siad nach bhfuil éinne in aon chor á dhéanamh, mar sin mura ndéanann tusa é, ní dhéanfar in aon chor é.” Téir i mbun teagmhála le nuachtcillnamartra@hotmail.com le haghaidh breis eolais, chun nuacht áitiúil a fhógairt, nó chun an nuachtlitir a fháil trí mheán ríomhphoist.

More in this section

Sponsored Content

Echo 130Echo 130
EL_music

Podcast: 1000 Cork songs 
Singer/songwriter Jimmy Crowley talks to John Dolan

Listen Here

Add Echolive.ie to your home screen - easy access to Cork news, views, sport and more