Feabhsú ar sheirbhísí áitiúla ar chlár cruinnithe poiblí i Múscraí

Pléadh méadú minicíochta ar bhus Uimh 40 Trá Lí-Corcaigh ag an gcruinniú is déanaí
Feabhsú ar sheirbhísí áitiúla ar chlár cruinnithe poiblí i Múscraí

TÁ seirbhís bhus níos minice do Bhaile Mhúirne ar an gclár ag sraith cruinnithe poiblí i Múscraí. Grianghrafadóir: Naoise Culhane 

TÁ seirbhís bhus níos minice do Bhaile Mhúirne agus feabhsuithe sa soláthar póilíneachta agus cúram slainte áitiúil ar an gclár ag sraith cruinnithe poiblí i Múscraí.

Soláthraíonn na cruinnithe, á reáchtáil in Óstán Ghobnatan, Baile Mhúirne, fóram pobail chun ábhair áitiúla a phlé, ina measc an gá atá le lárionad sláinte nua sa sráidbhaile agus tabhairt ar ais altra ceantair don dúthaigh.

Pléadh méadú minicíochta ar bhus Uimh 40 Trá Lí-Corcaigh-Port Láirge ag an gcruinniú is déanaí agus d’ardaigh TD Fianna Fáil do Chorcaigh Thiar Thuaidh Aindrias Ó Muineacháin an cheist leis an tÚdarás Náisiúnta Iompair ag cruinniú an tseachtain seo.

Dúirt sé go rabhthas ag féachaint ar mhéadú ó sheirbhís gach uair a’ chloig go seirbhís gach leathuair a’ chloig, rud “a thabharfadh faoiseamh éigin don bhrú atá ann faoi láthair áit ina bhfuil daoine ag feitheamh ar bhusanna agus iad lán nuair a thagann siad”.

Le go leor oibreoirí agus mic léinn ag comaitéireacht ón sráidbhaile ar bhonn laethúil go Corcaigh agus Trá Lí, dúirt sé go bhféadfadh go mbeadh méadú minicíochta “ina bhuntáiste do go leor daoine”.

“In ionad a bheith sáite do bhus ar a 5 a’ chlog, b’fhéidir go bhféadfá bua a fháil ar a leathuair tar éis a cúig,” a dúirt sé.

Ag taisteal chuig agus ón obair agus coláiste, bheadh níos mó roghanna ar fáil duit.

Bhí lárionad sláinte nua do Bhaile Mhúirne mar ábhar cainte ag cruinnithe poiblí comhchosúla roimh theacht na paindéime Covid-19 agus dúirt an ceoltóir Peadar Ó Riada, duine dóibh siúd ina chathaoirleach ar na cruinnithe, go mbeidh an cheist i dtaobh suíomh oiriúnach ar an gclár arís don chéad chruinniú eile i mí Eanáir.

“Ní chreidimid go dtabharfaidh Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte ceann [lárionad sláinte] dúinn, ach mar Ghaeltacht mothaímid ar mhaithe le hinmharthanacht fadtéarmach seirbhís agus cleachtas sláinte sa cheantar, go gcaithimis ceann nua a fháil, agus b’fhéidir go mbeadh orainn é a thógaint sinn féin,” a dúirt sé.

Táthar ag féachaint go gníomhach chomh maith ar sheirbhís chomhairle do shaoránaigh don cheantar, chomh maith le hinfheictheacht bhreise na ngardaí go háitiúil.

Pléadh na himpleachtaí le daonra atá ag méadú go gasta i mBaile Mhúirne, le teaghlaigh nua sa cheantar ag bogadh isteach i dtithe ceannaithe ag an gcomhlacht tithíochta Clúid, agus mealltacht dhóchúil an cheantair do chomaitéirí tar éis a críochnaítear seachbhóthar Mhaigh Chromtha-Bhaile Mhúirne.

“An rud is luachmhaire atá againn anseo ná an Ghaoluinn,” a dúirt an tUasal Ó Riada. “De réir na sonraí ón daonáireamh deireanach bhí méadú tagtha ar dhaonra an cheantair agus ceann de na hábhair imní is mó ná stádas na Gaeltachta, agus ní mór dúinn greim daingean a choimeád ar an stádas sin.

“D’fhéadfaimis a bheith gafa go hiomlán mar phobal agus sinn mar bhaile dórtúir do na cathracha,” a dúirt sé, ag léiriú imní i dtaobh “ionradh daoine sa tóir ar bhailte satailíte do chomaitéirí”.

Gan riachtanas in-fheidhmithe dóibh siúd ag bogadh go ceantair Ghaeltachta líofacht a bheith acu sa Ghaoluinn, dúirt sé an bhuairt atá ann ná go mbeadh comhlachtaí tithíochta sóisialta “ag tabhairt daoine isteach ó cheantair eile” agus go bhfuil “beag is fiú go hiomlán á dhéanamh don tábhacht chultúrtha”.

“De ghnáth nuair a thagann daoine isteach sa cheantar déantar amhail agus fhios acu gur ceantar Gaeltachta atá ann agus déanann siad iarracht,” a dúirt sé. “Ach leithdháiltear na tithe seo gan aon tagairt in aon chor don riachtanas cultúrtha nó áitiúil.

“Nuair a théann leanaí ó na teaghlaigh seo chuig scoileanna áitiúla, scoileanna lán-Ghaoluinne, cuirtear brú ansan athrú go Béarla.” Mar iarracht chun comhtháthú sóisialta a fheabhsú trí chumarsáid a dhéanamh ar imeachtaí áitiúla, dúirt sé go rabhthas tar éis nuachtlitir a bhunú ag clúdach paróistí Baile Mhúirne agus Cill na Martra, le suíomh gréasáin i mbun forbartha chomh maith, an dá cheann acu faoin mbrat Tuath na Dromann, sean-ainm don cheantar a chuimsigh cuid de pharóiste Chluain Droichead tráth.

Is féidir nithe don nuachtlitir a sheoladh ar ríomhphost go oifig@paroistebailemhuirne.ie

More in this section

Sponsored Content

Echo 130Echo 130
EL_music

Podcast: 1000 Cork songs 
Singer/songwriter Jimmy Crowley talks to John Dolan

Listen Here

Add Echolive.ie to your home screen - easy access to Cork news, views, sport and more