Guthanna na Gaeltachta agus na cathrach le chéile do Gig na Gaelainne

Guthanna na Gaeltachta agus na cathrach le chéile do Gig na Gaelainne
Cór Chill na Martra ag cleachtadh i dteannta le John Spillane i Halla na Cathrach do ‘Gig na Gaelainne’ ar an 25ú Márta. Grianghrafadóir: John Allen

TAGANN guthanna na Gaeltacht agus na cathrach le chéile do cheolchoirm ollmhór ‘Gig na Gaelainne’ an tseachtain seo chugainn.

I dteannta le hamhránaithe iomráiteacha John Spillane, Ger Wolfe, Seán Ó Sé agus Muireann Nic Amhlaoibh beidh cór mór 300 ball don ‘gig’ Gaelach i Halla na Cathrach, Corcaigh ar an 25ú Márta.

Le tacaíocht ó Gael-Taca agus Comhairle Cathrach Chorcaí, mar chuid den cheolchoirm beidh an cór Óró, Cór Chill na Martra, agus Gaelchór na nÓg, atá déanta suas de 180 páiste ó sé scoil mórthimpeall na cathrach.

Tá an togra mar thionscadal comhpháirteach idir Óró agus Cór Chill na Martra a thosnaigh nuair a chan na cóir i dteannta a chéile don chéad uair ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne an bhliain seo caite, i dteannta le hamhránaithe ó Ghaeltachtaí na Gaillimhe, Dhún na nGall agus Phort Láirge.

Á chur i láthair go hiomlán trí mheán na Gaeilge, beidh meascán d’amhráin traidisiúnta agus amhráin nua sa cheolchoirm agus feicfear roinnt cur i láthair aonair agus grand finale ag an deireadh le gach amhránaí a bheidh páirteach sa cheolchoirm ar stáitse chun na hamhráin deiridh a chanadh le chéile.

D’eascair an cór Gaelach Óró as grúpa amhránaithe a bhí ag teacht le chéile ag oícheanta ReRá i gCathair Chorcaí. Cúig bliana ó shin a thosaigh ReRá agus tugann sé deis do dhaoine an cúpla focal atá acu a úsáid, chomh maith le scéalta a insint agus a chloisteáil. Ba é Cillian Ó Braonáin, múinteoir meánscoile i gColáiste Átha ’n Chóiste, bunaitheoir ReRá, a mheall daoine chun canadh ag na hoícheanta chultúrtha a bhí á reáchtáil aige.

Bunaíodh an cór go hoifigiúil i 2015 agus déanann siad cleachtadh in Ionad Ghael-Taca ar Phort Uí Shúilleabháin go seachtainiúil.

Is múinteoir chomh maith í Gobnait Ní Chonchúir, atá ina stiúrthóir ar Chór Chill na Martra agus in ainneoin go bhfuil an cór úd bunaithe i sráidbhaile beag Gaeltachta tá breis agus céad baill ann faoi láthair, trí ghlúin san áireamh, le leanaí scoile, déagóirí, tuismitheoirí agus seantuismitheoirí ina mbaill gníomhach sa chór. “Níl aon rud ardnósach faoinár gcór,” a dúirt Gobnait. “Tá feirmeoirí, tógálaithe, altraí, múinteoirí, feighlithe linbh inár measc — ní chuirtear stop le haon chineál duine a bheith páirteach chomh fada is go bhfuilid toilteannach an cleachtadh a dhéanamh.

“Tá saoil bhroidiúla ag na daoine seo ar fad ach cuireann siad cúramaí an tsaoil i leataobh ar feadh uair a’ chloig cúpla uair sa tseachtain chun tabhairt faoin amhránaíocht. Tá sé seo indéanta (do chóir) in áit ar bith, agus ní gá go mbeifeá id’ saineolaí i dtaobh an cheoil nó na teanga – ní gá ach go mbeifeá tiomanta chuige.”

Cór eaglaise iad ach tá borradh mór tagtha le líon na mball le tamall de bhlianta anuas agus taifeadadh dlúthdhiosca carthanais don Nollaig sa bhliain 2010.

Tá Gobnait, atá ina horgánaí leis an gcór ón 1993 agus ina stiúrthóir ar an gcór ó 2007, tar éis ceol nua a chumadh don Aifreann in armóin trí pháirt agus foilsíodh é seo i bhfoirm leabhráin agus dlúthdhiosca, le liricí scríofa ag a comh-mhúinteóirí sa pharóiste.

Cé go mbeidh seó an Satharn seo chugainn i Halla na Cathrach, Corcaigh ar an dara ceolchoirm — agus an ceann is mó — ag an gcór lasmuigh de shuíomh an tséipéil, tá na seirbhísí eaglasta um Chásca agus um Nollag i gcroílár an ghrúpa go fóill.

Le haghaidh Gig na Gaelainne beidh an cór ag casadh leaganacha Gaeilge dá leithéidí ‘Hallelujah’ le Leonard Cohen; ‘Bridge over Troubled Waters’ (Tiocfad Chugat le Cabhair); You Raise Me Up (Ardaíonn Tú Mé); agus Morning Has Broken (Maidin Gheal Órga), iad ar fad atá aistrithe go Gaeilge don chór ag fear Chill na Martra, Seán Ó Muimhneacháin agus a iníon Siobhán.

n Tá ticéid ar fáil ó Pro Musica i gCorcaigh, ó na siopaí áitiúla i gceantar Mhúscraí, nó ar www.eventbrite.ie

Guthanna na Gaeltachta agus na cathrach le chéile do Gig na Gaelainne

More in this section

Sponsored Content

Add Echolive.ie to your home screen - easy access to Cork news, views, sport and more