Tugann Cumann Beachairí Mhúscraí cuireadh don phobal

Tugann Cumann Beachairí Mhúscraí cuireadh don phobal

Baill de Chumann Bheachairí Mhúscraí, atá ag reáchtáil cúrsa beachadóireachta do thosaitheoirí faoi láthair.

I bhfianaise an dlúthnasc le Naomh Gobnait, naomh patrún na mbeachairí, níor cheart go mbeadh aon ionadh ann go bhfuil spéis láidir i mBaile Mhúirne i gcoirceoga, mil, agus gach ní a bhaineann le beacha.

Is mór an ionadh dá réir gur thóg sé chomh fada seo ar an bpobal áitiúil cumann beachairí dá chuid féin a chur ar bun sa sráidbhaile, rud atá déanta i mbliana.

Dé réir na scéalta áitiúla, scaoil Naomh Gobnait a cuid beacha meala chun comhraic i gcoinne ionsaí namhaid sa 6ú haois, á scaoileadh chomh maith de réir dealraimh ar ghrúpa robálaithe a bhí ag iarraidh a tréad ba a ghoid.

Níl úsáid beacha mar fhórsa slándála príobháideach i measc na n-ábhar díospóireachta ag cruinnithe choiste nuabhunaithe Cumann Bheachairí Mhúscraí. Ar an gclár oibre in ionad bíonn ábhair imní praiticiúla na beachadóireachta nua-aimseartha agus soláthar timpeallachta oiriúnach do speicis phailnithe.

Tá a chéad choiste curtha le chéile ag an ngrúpa, agus é déanta suas de Rosaí Ní Chárthaigh, Cathal Ó Riada, Seamus Ó Súilleabháin agus Tomás Ó hÉalaithe, agus táthar ag leathnú amach i measc an phobail anois le bunchúrsa beachadóireachta á chur ar siúl acu.

Tá an chéad chúig seachtaine den chúrsa á chaitheamh ag foghlaim faoin teoiric laistiar den bheachadóireacht, sula mbeidh deis ag rannpháirtithe na cultacha cosanta a chur orthu agus tosnú ag obair leis na beacha féin.

Tá seisear déag i mbun an chúrsa, le rannpháirtithe á rollú mar bhaill de Chónaidhm Chumann Bheachairí na hÉireann.

I measc na n-ábhar a chlúdaítear sna léachtaí mar chuid den chúrsa tosaitheoirí tá stair nádúrtha den bheach mheala, beachadóireacht, fómhar, ionramháil chóilíneachta, trealamh, bliain i saol an bheachaire, agus galair agus nimhiú na mbeach.

D’eascair an smaoineamh le haghaidh Cumann Bheachairí Mhúscraí ó bhunú coiste eile, Dúlra agus Dúchas Bhaile Mhúirne, grúpa fiontar sóisialta a bunaíodh i 2016 agus atá ag forbairt tograí a bhaineann le cothú na timpeallachta.

Ar Choiste Dúlra agus Dúchas Bhaile Mhúirne tá Con Ó Céilleachair, Rosaí Ní Chárthaigh, Rachel Ní Riada, Peadar Ó Líonáird, Máirín Uí Lionáird, Micheál Ó Scanaill, Seamus Ó Súilleabháin agus an Dr Pádraig Whelan.

Mhínigh ball den Choiste Dúlra agus Dúchas, Rosaí Ní Chárthaigh go bhfuil an grúpa “ag féachaint ar thograí chun an timpeallacht i mBaile Mhúirne agus sa cheantar máguaird a fhorbairt agus a chosaint”.

Le daonra na mbeach agus na bpailneoirí eile faoi bhagairt ó chúinsí éagsúla, lena n-áirítear ceimicí, galar, agus easpa gnáthóg, tá súil ag an ngrúpa ról a bheith acu i bhfeabhsú na timpeallachta áitiúla le haghaidh speiceas pailnithe.

“An sprioc atá againn ná Baile Mhúirne a fhorbairt mar an timpeallacht is oiriúnaí do phailneoirí in Éirinn,” a dúirt Rosaí.

Tá sé i gceist ag an ngrúpa, a bhfuil sé ar intinn acu roinnt slite fiadhúlra a fhorbairt go háitiúil, dul i muinín an phobail níos leithne, agus feirmeoirí ach go háirithe, chun plandáil fásra oiriúnach do phailneoirí a spreagadh.

“Táimid ag súil go mbeidh plandaí á gcur ag daoine do na pailneoirí,” a dúirt Rosaí.

As Dúlra agus Dúchas Bhaile Mhúirne a d’eascair an smaoineamh do Chumann Bheachairí Mhúscraí, agus tá spéis ag an ngrúpa an pobal i gcoitinne a mhealladh le bheith páirteach, fiú mura mhothaíonn siad ullamh le bheith ina mbeachairí iad féin go fóill.

“Is féidir leat bheith mar chuid den chumann fiú mura bhfuil beacha agat; ní gá ach go mbeadh plandaí á gcur agat atá oiriúnach do phailneoirí,” a dúirt Rosaí.

Tá sé ar intinn ag an grúpa chomh maith beachlann bheag a bhunú, le dhá choirceog á gcur ar fáil chun deis a thabhairt do dhaoine taithí phraiticiúil a fháil, agus chun críocha oideachasúla na scoileanna áitiúla.

Reáchtáltar na léachtaí beachadóireachta i Scoil Náisiúnta Chúil Aodha agus tá tuilleadh eolais ar fáil ina leith ó 087 668 8209.

More in this section

Sponsored Content