Tógann muintir na háite síob le luas lasrach faoi chlú chóras taistil áitiúil an TART

Tógann muintir na háite síob le luas lasrach faoi chlú chóras taistil áitiúil an TART

Tiománaí Barra Ó Suibhne le paisinéirí an TART ag Ard na Laoi, Béal Átha ’n Ghaorthaidh. Grianghrafadóir: Nóirín Uí Thuama

TÁ sráidbhaile amháin i nGaeltacht Mhúscraí inar gnáthach le daoine anois an TART a thógaint abhaile tar éis oíche sa tigh tábhairne.

Tá an TART glactha ina gcroí acu ag muintir Bhéal Átha ’n Ghaorthaidh, agus tógann an TART ó dhoras tosaigh a dtithe iad agus ar ais abhaile arís tar éis dóibh roinnt ama a chaitheamh sna tithe tábhairne áitiúla.

Seasann TART le haghaidh Taisteal Áitiúil Rural Transport, agus soláthraíonn sé seirbhís phobail a chabhraíonn le gnóthaí áitiúla agus a théann i ngleic leis an leithlisiú tuaithe ag an am céanna.

Is féidir leo siúd a bhfuil cónaí orthu sa cheantar síob a bhocáil chuig an sráidbhaile, agus baileoidh tiománaí deonach sa bhaile iad agus tabharfar ar ais abhaile arís iad i ndiaidh a gcuid ama amuigh. Tiomáineann na tiománaithe deonacha uair amháin gach trí mhí, chun a chinntiú go bhfuil gach ball dá dteaghlaigh i dteideal úsáid a bhaint as an seirbhís.

Thosnaigh an scéim, atá imithe i méid go mór ón uair a tugadh faoi ar dtús i mí Aibreáin, mar sceitse grinn i bParáid Lá le Pádraig i mBéal Átha’n Ghaorthaidh.

“Thosnaigh sé amach mar cheap magaidh le fírinne,” a dúirt duine den lucht eagraithe, Mick Dineen, ag míniú go raibh cúngú na ndlíthe óil agus tiomána in Éirinn faoin Aire Iompair Shane Ross mar ábhar inspioráide acu.

“Ag an Paráid Lá le Pádraig i mbliana bhí sceitse ann ag grúpa amháin le rud dar teideal an TART, le tarracóir ag tarraingt leantóir. Bhí an tAire Iompair Shane Ross ar dhuine de phearsaí na sceitse ag fógairt na scéime nua seo, agus bhí Danny Healy Rae ar dhuine de na paisinéirí ag baint leasa as an seirbhís. An líne lipéid a bhí ann ná: ‘Tar éis oíche ag ól tóg TART abhaile’.” Tháinig an smaoineamh chun an t-ábhar a thabhairt chun torthúlachta ó Thadhg Ó Duinnín ó Choiste Forbartha Béal Átha’n Ghaorthaidh, agus reáchtáladh cruinniú chun suim an phobail a mheas.

Le 11 teaghlach ag clárú ar dtús le grúpa WhatsApp, thosnaigh an TART ag soláthar síobanna go dtí agus ó thithe tábhairne an tsráidbhaile ar an Domhnach agus tá sé imithe ó neart go neart ó shin i leith.

“Tá ag éirí thar barr leis i ndáiríre,” a dúirt Mick. “Bhí roinnt daoine, mé féin ina measc, amhrasach go maith ag an tús, ag smaoineamh conas mar a oibreodh a leithéid seo? Ach tá ar gcuid uimhreacha imithe i méid.

“Tá an-spraoi ag baint leis le fírinne, fiú na hoícheanta go mbíonn tú ag tiomáint bíonn an-spórt agat agus bíonn daoine ag bualadh le chéile. Téann tú isteach agus bíonn cupán caife nó comhrá agat agus tú ag feitheamh dóibh. Is rud sóisialta é amach is amach.

“Ní bhíonn ort tiomáint ach uair gach 12 seachtain agus má dhéanann tú do sheal tiomána ar dualgas trí uair a’ chloig bíonn síob saor in aisce agat chuig an tigh tábhairne don chéad 12 seachtain eile.” Creideann sé go bhfuil an scéim tar éis borradh a thabhairt do na tithe tábhairne áitiúla agus an líon daoine ag tiomáint faoi thionchar an óil a laghdú.

“Níl éinne chun an seans a thógaint tiomáint chuig an tigh tábhairne, deoch tapaigh a bheith acu agus tiomáint leo abhaile ina dhiaidh mar níl aon gá leis anois agus níl aon leithscéal don saghas sin rud sa lá atá inniu ann. Ní féidir glacadh lena leithéid,” a dúirt sé.

Tá daoine a bhfuil cónaí orthu cóngarach do thithe tábhairne an tsráidbhaile ag baint leasa as an seirbhís chomh maith, a dúirt sé.

“Mura bhfuil síob abhaile agat oíche fliuch ní bhacfaidh tú dul amach, ach raghaidh daoine amach anois nuair atá a fhios acu go dtabharfar abhaile go slán sábháilte iad.” Lena chois sin, dúirt Mick go bhfuil an togra seo ag laghdú an leithlisiú tuaithe agus ag laghdú an líon daoine ag suí abhaile ina n-aonar ag faire ar an teilifís, agus go bhfuiltear ag mealladh daoine amach agus ag spreagadh sóisialú pobail, ag rá go gciallaíonn nádúr pobail an ghrúpa WhatsApp nuair a dhéanann duine amháin síob a bhocáil go bhfuil an nós ag daoine eile an rud céanna a dhéanamh.

“Go minic nuair a fheiceann daoine go bhfuil duine ar an ngrúpa ag dul chuig an tigh tábhairne deireann siad ‘raghadsa amach chomh maith’.

“Tá leas bainte ag na tithe tábhairne as, tá leas bainte ag muintir na háite as, agus bíonn an-spórt leis ar bhonn sóisialta chomh maith,” a dúirt sé.

Tá éirithe chomh maith sin le TART an Domhnaigh gur tosnaigh ar ghné nua den seirbhís chun custaiméirí a thabhairt abhaile ó thithe tábhairne áitiúla oícheanta Satharn chomh maith.

Tá éirithe chomh maith céanna le TART an tSathairn, agus ag cruinniú sna seachtainí romhainn pléifear an fhéidearthacht scéim oíche Dé hAoine a chur ar bun amach anseo.

More in this section

Sponsored Content