Tarraingíonn Murphy ar an nádúr le haghaidh inspioráide do thaispeántas Bhaile Mhúirne

Tarraingíonn Murphy ar an nádúr le haghaidh inspioráide do thaispeántas Bhaile Mhúirne

‘Súil an Bhric’, ceann de na saothair i dtaispeántas Colm Murphy, a osclaíonn san Ionad Cultúrtha i mBaile Mhúirne ar an 10ú Nollaig.

TRÁTH dá raibh phéinteáil William Wordsworth i bhfocail na híomhánna soiléire os comhair do shúile áthasach, de scrobarnach gan ardaidhm an nádúir (“clear images before your gladdened eyes, of nature’s unambitious underwood”).

Ina thaispeántas ealaíne nua péinteálann Colm Murphy anois in uiscedhathanna, gouache, aicrilic, agus pastail, an fhís seo den nádúr saor ó chur i gcéill an nádúir dhaonna.

Ag oscailt ar an 10ú Nollaig san Ionad Cultúrtha i mBaile Mhúirne, mar chuid den taispeántas ar féidir a fheiscint le coinne, beidh saothair phéinteála mionsonrach atá mar thrádmharc ag Colm Murphy, le cruidíní, corra réisc, fiacha dubha, agus breac, ag eitilt suas agus ag léimt amach as a gcuid frámaí.

Is fearr aithne atá ar Murphy mar an seinnteoir bodhráin le Dé Dannan, le taifeadadh déanta aige ar thart ar 50 albam i ngairm cheoil ag clúdach 40 bliain, ach na laethanta seo tá a chuid camchuairt ceoil idirnáisiúnta curtha i leataoibh aige chun díriú ar ábhar i bhfad níos cóngaraí don bhaile.

Cé go bhfuil cónaí air sa tigh in Ardán Wellesley i gcathair Chorcaí áit inar mhair a thuismitheoirí, ealaíontóir Maigread Higgins agus dealbhóir Séamus Murphy, tarraingíonn saothair Cholm go mór ar an ngrá atá aige do cheantair tuaithe, agus go háirithe na locha agus na haibhneacha ina mbaineann sé amach an dúil atá aige san iascaireacht chuileoige.

“Tá an-spéis agam sa domhan nádúrtha, rud atá á ghearradh amach fúinn ar luas lasrach ag an dul chun cinn,” a dúirt sé.

Ina chuid saothar thar a bheith mionsonrach, “is é an rud a fheictear an rud a fhaightear don chuid is mó, ach tá blúire beag castachta iontu, agus tá mionsonraí ar leith i bhfolach,” a dúirt sé.

“Is maith liom an smaoineamh i ndán Wordsworth faoi scrobarnach gan ardaidhm an nádúir ag dul ar aghaidh gan an nádúr daonna ag cur isteach air.

“Níl sé casta, ní ealaín deacair í. An fiadhúlra atá ann, an tírdhreach atá ann. Réalaíochas atá ann, agus ceapaim go mbaineann daoine taitneamh as sin.

“Tá seans nach gceapfadh lucht gairme na healaíne gur taispeántas le dúshlán intleachtúil atá ann ach tá sé curtha le chéile mar atá.” Ina thaispeántas i sráidbhaile Gaeltachta Bhaile Mhúirne feictear Murphy ag díriú ar an spéis atá aige in ainmneacha Gaoluinne a chuid saothar ealaíne.

“Tá na hainmneacha Gaoluinne spéisiúil go maith — corra réisc, cruidíní, fiacha dubha, snag breac, agus na logainmneacha, na locha. Is maith liom ainmneacha Gaoluinne, bíonn níos mó cur síos iontu,” a dúirt sé.

“Ní teangeolaí in aon chor mé ach ceapaim go bhfuil sé suimiúil féachaint ar ainmneacha na n-ainmhithe agus na n-éan agus logainmneacha na n-áiteanna a bhfuil luach leo, agus don taipeántas seo beidh teidil Ghaoluinne á gcur agam leis na saothair.” Beidh an taispeántas ar chrochadh go dtí mí Eanáir, tráth ina mbeidh Murphy féin mar chuid de liosta iontach aíonna ceoil agus amhránaíochta ag glacadh páirt i gceolchoirn san Ionad Cultúrtha.

Tabharfaidh an ócáid úd ómós do bheirt seinnteoirí basúcaí atá imithe ar shlí na fírinne le blianta beaga anuas — Alec Finn ó Dé Danann, agus fear Bhaile Mhúirne Seán Ó Loingsigh, an bheirt acu a d’oibrigh ar chomhoibriú ceoil leo siúd ar stáitse ar an oíche.

Féach: ionadculturtha.ie nó colmmurphy.ie

More in this section

Sponsored Content