Pleananna móra d’ionad beag le bainisteoir nua ceaptha san Ionad Cultúrtha

Pleananna móra d’ionad beag le bainisteoir nua ceaptha san Ionad Cultúrtha

Aoife Granville, bainisteoir nua cultúir agus teanga ag Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh i mBaile Mhúirne. Grianghrafadóir: Mike Meade

TÁ pleananna móra d’ionad beag i ndán le léachtóir UCC, Aoife Granville ag cur tús lena tréimhse i gceannas ar Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh i Múscraí.

In ainneoin nach bhfuil spás ach do 101 duine sa lárionad cluthar lonnaithe i mBaile Mhúirne tá Aoife, ón Daingean ó dhúchas, muiníneach gur álainn iad na háiteanna beaga i dtéarmaí ardchaighdeán éispéiris don lucht féachana agus dóibh siúd ar stáitse araon.

Ceapadh Aoife, an dara bainisteoir lánaimseartha i stair an ionaid, tar éis scor Bríd Cranitch roimh Nollag tar éis di seacht mbliana déag a chaitheamh i gceannas ann.

Fliúiteadóir atá tar éis seinnt ar stáitse san Ionad í féin, creideann Aoife go sáraíonn an fhuaimíocht gan aimpliú i bhfad aon easpa cumas ioncam-ghinte i gcomparáid le láithreacha níos mó.

“Is dúshlán é ar shlí, ach ceapaim gur ansa le níos mó ceoltóirí agus ealaíontóirí ó gach saghas seánra lárionad dlúth le cur i láthair ann,” a dúirt sí.

“Féach ar rath ‘Other Voices’ sa Daingean, agus cífidh tú an oiread sult a bhaineann daoine as na dlúth-thimpeallachtaí sin agus bíonn siad i gcónaí ag iarraidh filleadh ar na láithreacha sin.

“Is láthair rí-speisialta é an Ionad – an spás féin agus an t-atmaisféar ann – agus is mór an poitéinseal a chím ann. Is buntáiste é an líon teoranta daoine gur féidir leat a chur isteach ann i go leor slite, i dtaobh an méid gur féidir leis an ealaíontóir, ceoltóir nó rinceoir a thógaint as,” a dúirt Aoife, a sheinneann an fliúit chlasaiceach agus traidisiúnta, mar an leis an bpianó, fidil agus an corn Francach.

“Táim tar éis seinnt ann mé féin agus bíonn fuaim álainn agus atmaisféar gleoite ann atá forbartha thar na blianta ag Bríd agus Síle [Uí Chróinín] agus daoine eile nach iad chomh maith.

“Mar cheoltóir tá meas agam ar an méid sin, ach chomh maith céanna mar dhuine gur breá léi freastal ar ghigeanna – tá sé go hálainn éisteacht le duine ag seinnt nó duine a fheiscint ag cur i láthair i dtimpeallacht dá leithéid. Níl aon chóras fuaime ann ag tabhairt aisfhuaimniú breise duit ar ghuth. Is láthair chomh nádúrtha í agus ceapaim go bhfuiltear ag filleadh go mór ar an saghas sin áiteanna faoi láthair.

“Is minic dom taisteal ón Daingean le haghaidh gig más rud é gur cheapas go bhféadfainn duine a fheiscint san Ionad, in ionad iad a fheiscint i láthair níos mó, agus tá áiteanna deasa le fanúint anseo chomh maith, mar sin bheinn ag iarraidh iachall a chur ar dhaoine taisteal cinnte.” Agus í ag smaoineamh cheana féin ar roghanna ceoltóirí traidisiúnta agus comhaimseartha don chlár imeachtaí san Ionad an fómhar seo agus níos faide ar aghaidh, tá fócas Aoife sínte ní faide i bhfad ná fallaí an fhoirgnimh féin, go pobal níos leithne Ghaeltacht Mhúscraí.

“Mura bhfuil tú ag iarraidh a bheith mar chuid den phobal agus féachaint cad is féidir leat a dhéanamh don phobal – más rud é nach raibh anseo ach lárionad a bhainistiú – ní bheadh an post seo mealltach domsa in aon chor,” a dúirt sí, ag rá go bhfuil sé i gceist aici tacaíocht a sholáthar do na scéimeanna éagsúla atá ar bun cheana féin, lena n-áirítear ealaín don aosach, amhránaíocht ar an sean-nós, agus gníomh-ealaíona Gaeilge.

Iar-mhúinteoir méanscoile le céim sa cheol agus Gaeilge, d’fhill Aoife ar an oideachas chun tabhairt faoi chéim dhochtúireachta i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh ar traidisiún an Dreoilín sa Daingean.

Mar bhall de Bhanna Fífe agus Druma an Daingin, bhain sí úsáid phraiticiúil as a cuid staidéir dochtúireachta agus í i mbun oibre chun a chinntiú go nglacfadh daoine óga páirt i nDreoilín an Daingin agus ag athbheochan ceol traidisiúnta ó Chnuasach Goodman Collection sa cheantar inar bailíodh na foinn éagsúla thart ar céad caoga bliain níos luaithe.

Cé go bhfuil sí ag súil le naisc ealaíonta a láidriú idir Ghaeltachtaí Chorca Dhuibhne agus Mhúscraí, agus tacú le tograí béaloidis i Múscraí, tá sé i gceist ag Aoife chomh maith leas a bhaint as taithí an-difriúil a bhfuil bonn feidhmiúil leis ina ról nua.

Tar éis di suí ar phainéil mholtóireachta ag leithdháileadh maoiniú na Comhairle Ealaíon, admhaíonn sí, “ag féachaint ar rudaí ón taobh sin tá sé thar a bheith úsáideach agus beidh mé ag labhairt le daoine sa Chomhairle Ealaíon féachaint cá háit inar féidir linn an maoiniú a mhéadú.

“Éinne sna healaíona, más ceoltóir thú, ealaíontóir, nó rinceoir, nó duine éigin i gceannas ar lárionad nó ag reáchtáil féile, beidh dúshlán i gcónaí ann agus tá sé tábhachtach go mbeifeá in ann smaoineamh lasmuigh den bhosca i dtéarmaí nithe a d’fhéadfadh a oibriú don mhaoiniú.

“Tá an t-ádh liom chomh maith, tá caidreamh maith agam le Rachel Holstead in Ealaín na Gaeltachta – d’fhásamar aníos ag seinnt ceoil le chéile agus tá go leor dá saothair seinnte agam thar na blianta. “Ní mór go mbeifeá toilteanach labhairt le daoine agus comhairle a lorg, agus dul i muinín daoine in eagraíochtaí,” a dúirt sí.

Ní haon strainséar í Aoife go ceantar Mhúscraí, í ina dalta tráth ag amhránaí sean-nóis Chúil Aodha Eilís Ní Shúilleabháin agus fliúiteadóir Conal Ó Gráda, ag seinnt níos déanaí leis an mbanna fífe agus druma áitiúil Banna Fliúit Loch Uí Bhogaigh agus ag glacadh páirt in Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin agus Cruinniú na bhFliúit.

Ach le linn a cuid seachtainí agus míonna tosaigh san Ionad Cultúrtha, beidh sí ag obair ar dhul i dteagmháil le baill den phobal níos leithne.

Dúirt sí chomh maith: “Tá neart smaointe agam a thógfaidh roinnt ama a thabhairt chun torthúlachta agus ba mhaith liom tuairimí an phobal a chlos i dtaobh na n-áiteanna ina bhféadfainn cabhrú i dtéarmaí cultúir agus na healaíona.” 

* I gcomhpháirt leis an bhféile Imbolc, beidh Zoe Conway agus John McIntyre ag seinnt san Ionad Cultúrtha ar an Aoine, 15ú Feabhra, ag tosnú ar a 8.30in. Tá táille €20 (€15 seanóirí, €5 fé 18) ar an gceolchoirm agus ní gá ach glaoch ar 026 45733 nó cuairt a thabhairt ar www.ionadculturtha.ie d’aon eolas breise. 

More in this section

Sponsored Content

summersoaplogosml

Catch up on the latest episode of Annie May and the Hit Brigade written and read by  Mahito Indi Henderson.

Add Echolive.ie to your home screen - easy access to Cork news, views, sport and more