Baile Mhúirne ag ullmhú don chéad siúlóid Solas as an nDorchadas

Baile Mhúirne ag ullmhú don chéad siúlóid Solas as an nDorchadas

Ullmhaíonn baill den choiste eagrúcháin d’ócáid ‘Solas as an nDorchadas’ a bheidh ar siúl i mBaile Mhúirne ar an 11ú Bealtaine.

TÁ teaghlach amháin ó cheantar Mhúscraí a buaileadh le tubaist féinmharú deich mbliana ó shin ag cabhrú chun siúlóid Solas as an nDorchadas a thabhairt chuig a bpobal féin don chéad uair an mhí seo chugainn.

Tá an ócáid idirnáisiúnta seo, a mheall breis agus 200,000 iontrálacha anuraidh, ag teacht go Baile Mhúirne ar an 11ú Bealtaine. Ag siúl ó dhorchadas na hoíche go solas na maidine, bailíonn an ócáid airgead trí mheán táillí iontrála don charthanas fiúntach Pieta House, le feasacht á ardú faoi na seirbhísí tacaíochta don féinmharú agus féin-ghortú.

Tá Lorraine Ní Scanaill tar éis páirt a ghlacadh san ócáid gach bliain ón uair a cailleadh duine dá clann féin de bharr féinmharú i 2009, an bhliain chéanna inar reáchtáladh na siúlóidí Solas as an nDorchadas don chéad uair.

Le tacaíocht a clainne, bheartaigh sí ar an siúlóid 5km a thabhairt abhaile go Baile Mhúirne ionas go bhféadfadh sí cur ar bhonn pearsanta le hobair an charthanais, agus iad siúd atá ag fulaingt go ciúin a spreagadh chun cúnamh a lorg.

“Bhí mo chlann féin meáite ag féinmharú 10 mbliana ó shin agus theastaigh uaim cabhrú i slí éigin le hiarrachtaí Pieta House,” a dúirt sí. “Ní hamháin go soláthraíonn Pieta House comhairleoireacht saor in aisce do dhaoine atá ag smaoineamh ar féinmharú, tugtar tacaíocht chomh maith do theaghlaigh agus do chairde atá buailte ag an bhféinmharú.” Ní raibh deacracht ar bith aici coiste oibrithe deonacha lántoilteanach a chur le chéile chun an ócáid a eagrú, a dúirt sí.

“Thacaíodar ar fad liom láithreach bonn agus is iontach ar fad an obair go léir atá déanta acu go dtí seo chun an siúlóid a thabhairt chuig ár sráidbhaile beag.” Tá gné bailithe airgid na hócáide ríthábhachtach chun tacú le seirbhísí na heagraíochta, a dúirt sí, nach n-éilíonn ar dhaoine teacht chuchu ó dhochtúir nó seirbhís síciatrach, agus a bhraitheann go mór ar fhlaithiúlacht phoiblí dá cuid maoinithe.

 “Gach seachtain in Éirinn géilleann deichniúr don fhéinmharú – buailtear 520 teaghlach in aghaidh na bliana le féinmharú agus fágtar iad ag fulaingt pian níos doimhne ná aon phian, iad de shíor faoi bhrón,” a dúirt sí.

“Sa bhliain 2018 ann féin, chonaic Pieta House 8,000 duine i ngéarchéim, ag déileáil le daoine ó aois ceithre bliana suas chomh fada le daoine sna 80aidí. Bhí 41% de na daoine sin ar fad faoi bhun aois 18. Ghlac a líne chabhrach 24 uair a’ chloig le breis agus 16,000 glaoch gutháin ó dhaoine i ngátar.” Mar sin féin, chomh tábhachtach céanna do Lorraine ná an tacaíocht gur féidir le Solas as an nDorchadas a thabhairt do dhaoine ina pobal féin go bhfuil cabhair de dhíth orthu.

“Baineann sé chomh mór leis an bhfeasacht agus an tuiscint go bhfuil tacaíocht ar fáil, mar a dhéanann leis an luach airgid a bhaineann leis an gcúnamh i dtreo an méid a dhéanann Pieta House,” a dúirt Lorraine.

“Leis an bhfeachtas Solas an an nDorchadas atá á rith againn inár bpobal tá sé i gceist againn deireadh a chur leis an stiogma tríd an teachtaireacht a bhrú chun cinn go láidir go bhfuil sé ceart go leor gan a bheith ceart go leor agus nach bhfuil tú riamh id’ aonar,” a mhínigh sí.

“Beimid ag siúl chun spreagadh a thabhairt d’éinne atá ag fulaingt cabhair a lorg agus a chur in iúl dóibh go bhfuil ár bpobal anseo ag seasamh laistiar dóibh. Níl imdhíonacht ag éinne, éinne in aon chor – beag beann ar aois, post, post chód, cuntas bainc, conas mar a fhéachann tú, nó cé chomh éirimiúil atá tú.

“Beimid ag siúl chun seasamh agus tacú le crógacht thar cuimse na ndaoine sin a nochtann a gcuid deacrachtaí chun cúnamh a lorg gach lá.” Tá aidhm amháin eile leis an siúlóid, a thosnóidh ar a 4:15rn, a dúirt Lorraine: “Beimid ag siúl mar go rómhinic, dóibh siúd a fhaigheann bás de thaisme féinmharú, is féidir leis tarlú go sáraíonn a mbás a saol agus a gcuimhne. Ní raibh san fhéinmharú i ndáiríre ach lá amháin dá saoil.

“Ar an 11ú Bealtaine siúlfaimid chun machnamh a dhéanamh agus chun cuimhneamh orthu siúd atá imithe romhainn ar shlí na fírinne de bharr féinmharú, a saoil iomlána, a gcuid tréithe, a gcuid gáire, agus an méid grá a bhí againn dóibh.” Ar aon dul leis an siúlóid a eagrú, tá ag coiste ag éascú ceardlann oiliúna ‘Safe Talk’ um fheasacht ar fhéinmharú an Aoine beag seo, 12ú Aibreán, sa Mhuileann i mBaile Mhúirne.

Mar chuid den cheardlann saor in aisce seo do dhaoine fásta, atá á reáchtáil ag Breaking the Silence grúpa deonach ón gCóbh, ullmhófar rannpháirtithe chun daoine atá ag smaoineamh ar féinmharú a aithint, agus iad a cheangal isteach le hacmhainní caomhnaithe saoil.

Céim dhearfach eile ná baill den phobal a oiliúint i nithe ar nós ‘Garchabhair Féinmharaithe’, de réir an méid a bhí le rá ag Lorraine. “Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh daoine oilte agus go bhfuil na comharthaí ar eolas acu, mar tá oiliúint á chur ag an HSE ar dhochtúirí agus comhairleoirí ach ní hiad sin na daoine atá amuigh sa phobal, atá ag tabhairt na hathruithe i ndaoine faoi deara,” a dúirt sí, ag rá chomh maith gur é atá ag teastáil ná “go mbeadh an t-eolas seo ag tiománaithe tacsaí, gruagairí, múinteoirí agus a leithéid ionas nuair a aithníonn tú na comharthaí seo i nduine gur féidir leat comhrá a bheith agat leis an duine sin ar mhaith le cabhair a fháil dóibh”.

 “Tá go leor daoine nach labhraíonn ar an ábhar úd mura bhfuil duine éigin ag mothú go maith iontu féin, ach an freagra ceart ná an cheist a chur orthu go lom díreach ‘an bhfuil tú ag smaoineamh ar féinmharú’ agus i roinnt mhaith cásanna ardaítear an meáchan sin ó na guaillí, mar i ndáiríre bíonn siad ar thóir cabhrach gan é á rá acu.

“Ní chuireann formhór daoine an cheist díreach mar bíonn eagla orthu an smaoineamh a chur isteach in aigne an duine, agus toisc go mothaíonn siad gan chumhacht agus níl a fhios acu cad a dhéanfaidís dá bhfreagrófaí iad ag rá go bhfuilid ag machnamh ar féinmharú.” 

* Chun áit a chur in áirithe ag an gceardlann oiliúna Safe Talk, a bheidh ar siúl óna 6.30in go dtí 9.30in ar an 12ú Aibreán, seol ríomhphost chuig ballyvourney@darknessintolight.ie nó féach Darkness Into Light Ballyvourney ar Facebook.

* Chun clárú le haghaidh siúlóid Solas as an nDorchadas féach www.darknessintolight.ie nó chun teacht ar an líne chabhrach um féinmharú de chuid Pieta House atá ar fáil saor in aisce 24 uair sa ló seacht lá sa tseachtain, glaoigh ar 1800 247 247.

More in this section

Sponsored Content