Ag siúl i dtreo gairdín na gcéadfaí do Bhaile Mhúirne

Ag siúl i dtreo gairdín na gcéadfaí do Bhaile Mhúirne
Mullaghanish walk for Well being

ÓN uair a reáchtáladh Siúlóid Mullach an Ois don chéad uair trí bliana ó shin, tá ionadh thar cuimse ar lucht eagraithe na hócáide ar líon na bpáistí ag tabhairt faoin siúlóid sléibhe i mBaile Mhúirne, leis na crainn tarchuradóra uathúla ag an mbarr.

Tá ionadh an domhain orthu chomh maith faoi leibhéal na feasachta faoin tábhacht atá le meabhairshláinte dearfach i measc na n-ógánach ag glacadh páirt sa siúlóid bhliantúil i sléibhte Dhoire na Sagart.

Dá réir, nuair a bhí cinneadh á dhéanamh i dtaca leis an mbéim bhailithe airgid do Shiúlóid Mullach an Ois i mbliana, bhí togra a bheadh ina bhuntáiste d’ógánaigh an phobail áitiúil mar rogha na coitiantachta.

I mbliana raghaidh an t-airgead a baileofar ón siúlóid 12km, a bheidh ar siúl an Domhnach beag seo, 30ú Meitheamh, i dtreo gairdín na gcéadfaí a bheidh á fhorbairt taobh leis an gclós súgartha ‘Gairdín na Spraoi’ i sráidbhaile Gaeltachta Bhaile Mhúirne.

Cuireadh tús leis an siúlóid céad lá chun meabhairshláinte agus folláine dearfach a chur chun cinn agus creideann an lucht eagraithe go láidir go gcuirfidh gairdín na gcéadfaí leis an aidhm seo, mar acmhainn luachmhar teiripeach agus oideachais don phobal trí chéile, daoine óga ach go háirithe.

Leag duine den lucht eagraithe, Clíodhna Ní Cheallacháin, a fuair a mac baistí diagnóisiú uathachais le déanaí, béim ar na buntáistí ar siúl léi a bheidh leis an ngairdín nua don sráidbhaile.

“Bíonn amanna ann go bhféadfaimis ar fad leas a bhaint as an bhfaoiseamh ó strus nó an t-ardú feasachta agus spreagadh ar na céadfaí a sholáthraíonn gairdín na gcéadfaí dá leithéid seo,” a dúirt sí.

“Bíonn gairdíní céadfaí ina n-uirlisí thar a bheith láidir chun cabhrú le roinnt leanaí le ASD nó neamhord próiseála céadfach chun déileáil le comhtháthú céadfach.

“Soláthraíonn gairdín céadfaí buntáistí meabhairshláinte thar cuimse do gach éinne, do pháistí le huathachas ach go háirithe.

“Deirtear do spreagann a leithéid cumarsáid níos fearr idir pháistí agus daoine eile agus spreagtar néaróin chéadfach, ag cabhrú le daoine i ngairdín na gcéadfaí a bhraistint cúise agus tionchair a fhorbairt.

“Is féidir leis fiú cabhrú le bainistiú pian, agus níos tábhachtaí agus níos ábharthaí fós don siúlóid seo, cothaíonn an gairdín braistint calma agus suaimhnis, agus is féidir leis a bheith go hiontach le haghaidh straitéisí déileála agus chun folláine meabhairshláinte, mothúchánach, agus fisiciúla a fheabhsú.

“Le dhá bhliain anuas agus an siúlóid á dhéanamh againn tá líon mór ógánach a dhéanamh inár dteannta — daoine chomh hóg le cúig bliana d’aois, agus páistí i mbugaithe fiú — agus ní rabhamar ag súil leis sin in aon chor i ndáiríre nuair a thosnaíomar, mar siúlóid deacair go maith atá ann le fírinne,” a dúirt sí.

“Is mór an éacht go deo é do na páistí cúig, sé, seacht mbliana d’aois barr Mhullach an Ois a bhaint amach, ach tá sé go hiontach ar fad go bhfuil na páistí óga seo ag labhairt faoi meabhairshláinte agus folláine ag aois óg.

“Cheapas dá réir go mbeadh sé go hiontach an t-airgead a infheistiú sa chlós súgartha,” a dúirt sí.

Tá an siúlóid tar éis nach mór €9,000 a bhailiú le dhá bhliain anuas d’fheachtais ReachOut.com agus Mental Health Reform, agus raghaidh airgead na bliana seo i dtreo na gcostas a bhainfidh le plandaí a spreagfaidh na céadfaí, agus táthar ag siúl go gcuirfear tús i gcaitheamh an tsamhraidh le dearadh agus plandáil an ghairdín.

“Beimid ag tosnú ar scála beag ach táimid ag siúl go mbeimid ag cur leis bliain ar bhliain,” a dúirt Clíodhna, ag rá chomh maith go mbeidh míle fáilte roimh oibrithe deonach toilteanach cúnamh a thabhairt le forbairt agus cothabháil an ghairdín amach anseo.

Tá fáilte chomh maith rompu siúd ag glacadh páirt sa siúlóid tabhairt faoi dhúshlán iomlán 12km nó an rogha níos giorra 6km, ag fágaint ón Muileann i mBaile Mhúirne ar a 1in.

Beidh bearbaiciú an lá céanna ar a 4in sa Mhuileann, le ceol na tráthnóna á sholáthar ag na Hot Guitars.

Osclóidh clárú na siúlóide ar a 12 meán lae ar an Domhnach sa Mhuileann agus beidh costas €20 do dhaoine fásta, €10 do dhéagóirí/mic léinn, agus €5 do pháistí d’aois 12 nó níos óige. Tuilleadh eolais: 086 3333453.

More in this section

Sponsored Content

summersoaplogosml

Catch up on the latest episode of Annie May and the Hit Brigade written and read by  Mahito Indi Henderson.

Add Echolive.ie to your home screen - easy access to Cork news, views, sport and more